Polityka prywatności

Polityka prywatności (wersja skrócona)

Poniżej omawiamy najważniejsze informacje, w jaki sposób Luna World Katarzyna Białecka przetwarza Dane Osobowe:

 • Kim jesteśmy

Jesteśmy Luna World Katarzyna Białecka z siedzibą w Lublinie NIP: 7123203365 Przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klientów oraz Użytkowników naszego sklepu jako ich administrator.

 • Jak przetwarzamy dane

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje Dane, między innymi po to, aby umożliwić Ci założenie konta i dokonanie zakupu oferowanych przez nas produktów.

 • Dlaczego przetwarzamy dane

Przetwarzamy Dane, aby wykonać umowę, którą zawieramy z Tobą w momencie akceptacji regulaminu oraz dokonanego przez Ciebie zakupu w sklepie internetowym. Inną podstawą jest uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które nam zadajesz.

 • Komu udostępniamy dane

Udostępniamy Twoje Dane jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia w charakterze podmiotów przetwarzających lub osobnych administratorów, tj. firma hostingowa, czy firma kurierska.

 • Twoje prawa

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu Twoich Danych lub do ich przenoszenia, jak wyjaśniono szczegółowo poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją rozszerzoną Polityki Prywatności opisaną poniżej, aby dokładnie zrozumieć sposób, w jaki będziemy przetwarzać Dane Osobowe i jak możesz realizować swoje prawa z tym związane.

Polityka prywatności (wersja rozszerzona)

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze sklepu.

Korzystanie oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez Luna World Katarzyna Białecka Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług.

I. Definicje

 

 1. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którą jest Luna World Katarzyna Białecka
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Sklepu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Sklepu.
 5. Klient – Osoba dokonująca zakup w Sklepie niezależnie od formy prawnej takiej działalności.
 6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 7. Produkt – towar oferowany w sklepie internetowym.
 8. Sklep – sklep online znajdujący się pod adresem: luna-sklep.com
 9. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1.     Dane są przetwarzane do celów związanych z opisanymi poniżej powiązaniami między nami a Klientami lub Użytkownikami.

 • Administrator przetwarza dane osobowe:
 • Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.
 • Dla celów realizacji umowy. W celu przyjęcia zamówienia, przygotowania produktu do wysyłki, doręczenia go Klientowi oraz jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.
 • Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.
 • Dla prowadzenia Konta.  W celu umożliwienia założenia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Sklepie.

3.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Klienta oraz Użytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez niego oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora.

 

 

III. Sposób przetwarzania danych

 

 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do:
 4. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator oświadcza, że:
 9. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
 10. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 11. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 12. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 13. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 14. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,  biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji usługi logistycznej.

 

IV. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. marketingowych (remarketing)
 5. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 6. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 10. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 11. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 12. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 13. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 14. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

V. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj.

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

VI. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@luna-sklep.com